jueves, 16 de febrero de 2012

SAGARRAK SORGINTZEN

Sorginak izango bagina.... batzuk sorgin honak izango lirateke eta beste batzuk sorgin bihurriak. Gaurko honetan magia erabili dugu gure sagarrak sorgintzeko. Bakoitzak pentsatu du sagarra zertarako nahi duen sorgindu eta denetarik atera da: batzuk sagarraren bidez handiak txikiak bihurtu nahi zituzten eta txikiak handitu heldu egin arte, beste batzuk pertsonok animaliak bihurtu nahi izan dute eta animaliak pertsonak, ....


Si fuesemos brujas... algunos serían brujas buenas y otros brujas traviesas. Esta vez hemos usado nuestra magia para embrujar nuestras manzanas. Cada uno ha decidido en qué sentido quería hacerlo y a salido de todo. Había quién quería cambiar a todos los adultos y hacerlos niños y a los niños señores. Otros querian cambiar a los animales y hacerlos personas, para que los humanos fuesemos animales, otros al morder la manzana querían aprender nuevos idiomas,...

Ongi pasatu dugu sorginkeria egiten, hitz magikoak esatean bikarbonatoa eta kolorantea botaz gaseosara, eta bueltak ematen sagarrak sartzean. Eferbeszentzia ikustea izugarri gustatu zaigu eta une batez benetako sorginak izan gara.

Lo hemos pasado fenomenal haciendo el conjuro, diciendo palabras mágicas mientras depositabamos bicarbonato y colorante en la gaseosa en la que habiamos metido las manzanas.